Giới thiệu về công nghệ ASP.Net MVC


Tiện hôm nay có làm báo cáo, nhân lúc đang còn nóng mình chia sẻ một chút  kiến thức về .Net MVC. Viết lại để sau này đỡ bị quên khi phỏng vấn. Bản thân chúa ghét mấy cái khái niệm, mà không có nó cũng mệt. Sau bài này có lẽ sẽ tìm hiểu nhiều hơn một chút. Không lan man nữa, dưới đây mình giới thiệu khái niệm MVC, một sô ưu điểm và cơ chế hoạt động của chúng.

1.Giới thiệu về ASP.Net

ASP.NET là một nền tảng ứng dụng web (web application framework) được phát triển và cung cấp bởi Microsoft, cho phép những người lập trình tạo ra những trang web động, những ứng dụng web và những dịch vụ web. Lần đầu tiên được đưa ra thị trường vào tháng 2 năm 2002 cùng với phiên bản 1.0 của.NET framework, là công nghệ nối tiếp của Microsoft's Active Server Pages(ASP). ASP.NET được biên dịch dưới dạng Common Language Runtime (CLR), cho phép những người lập trình viết mã ASP.NET với bất kỳ ngôn ngữ nào được hỗ trợ bởi.NET language.

2 .Tổng quan về mô hình MVC

MVC (Model – View - Controller) là một design partern đã tồn tại rất lâu trong ngành công nghệ phần mềm. Mẫu kiến trúc MVC được sử dụng nhằm chia ứng dụng thành ba thành phần chính: model, view và controller. Nền tảng ASP.NET MVC giúp cho chúng ta có thể tạo được các ứng dụng web áp dụng mô hình MVC thay vì tạo ứng dụng theo mẫu ASP.NET Web Forsm. Mô hình MVC giúp tách biệt 3 tầng trong mô hình lập trình web, vì vậy giúp tối ưu ứng dụng, dễ dàng thêm mới và chỉnh sửa code hoặc giao diện.
*     Nền tảng MVC bao gồm các thành phần dưới đây:
Mô hình model - controller - view
·        Models: Đây là thành phần chứa tất cả các nghiệp vụ logic, phương thức xử lý, truy xuất database, đối tượng mô tả dữ liệu như các Class, hàm xử lý…

·        Views: Đảm nhận việc hiển thị thông tin, tương tác với người dùng, nơi chứa tất cả các đối tượng GUI như textbox, images… Hiểu một cách đơn giản, nó là tập hợp các form hoặc các file HTML.

·        Controllers: Giữ nhiệm vụ nhận điều hướng các yêu cầu từ người dùng và gọi đúng những phương thức xử lý chúng… Chẳng hạn thành phần này sẽ nhận request từ url và form để thao tác trực tiếp với Model.
Đây là tầng giúp kết nối giữa tầng model và tầng view trong mô hình MVC, có nghĩa là nếu phía client yêu cầu hiển thị dữ liệu thì controller gọi giữ liệu từ model và trả về cho viewview tương tác trực tiếp với client.
Trong một ứng dụng MVC, view chỉ được dùng để hiển thị thông tin, controller chịu trách nhiệm quản lý và đáp trả nội dung người dùng nhập và tương tác với người dùng. Ví dụ, controller sẽ quản lý các dữ liệu người dùng gởi lên (query-string values) và gởi các giá trị đó đến model, model sẽ lấy dữ liệu từ CSDL nhờ vào các giá trị này.

3.Ưu điểm của ASP.Net MVC

Do sử dụng mô hình MVC nên trong ASP.Net MVC đã tách biệt được các tầng trong mô hình lập trình web vì vậy giúp tối ưu ứng dụng và dễ dàng trong việc viết code, giao diện.

·        Cho phép bạn phân tách một cách rõ ràng giữa các phần như model, nghiệp vụ, giao diện(theme) và data(dữ liệu).
·        Việc kiểm thử, kiểm tra rà soát lỗi của phần mềm trước khi nó đến tay người sử dụng cũng dễ dàng hơn rất nhiều với mô hình MVC.
·        Giao diện trong ASP.Net MVC sử dụng công nghệ thiết kế web HTML, CSS nền việc thiết kế giao diện trở nên dễ dàng và giúp cho designer linh hoạt trong việc thiết kế.
·        ASP.Net MVC không sử dụng view state nên nó sẽ rất tiết kiệm băng thông cho website, khi người dùng sử dụng ứng dụng trên web sẽ cần tương tác gửi và nhận dữ liệu liên tục nên việc giảm băng thông sẽ giúp cho website của bạn hoạt động tốt và ổn định hơn với một băng thông vừa phải.
·        Khi bạn tích hợp mô hình MVC với jQuery thì bạn có thể thoải mái viết code chạy trên nền website. Và vì thế các server chứa website đó được giảm tải rất nhiều
·        Sử dụng nó không hề khó bạn chỉ cần tìm hiểu qua và tự làm nó bạn sẽ thấy rằng nó không quá khó như các mô hình trước đây.
ASP.Net MVC đã khắc phục được các nhược điểm của web forms vì vậy web forms hiện nay không còn được dùng phổ biến nữa.
4 .Cơ chế hoạt động của ASP.Net MVC
Khi có một yêu cầu từ phía client gửi đến server, Bộ phận controller có nhiệm vụ nhận yêu cầu, xử lý yêu cầu đó. Và nếu cần, nó sẽ gọi đến phần model, vốn là bộ phần làm việc với Database..
Sau khi xử lý xong, toàn bộ kết quả được đẩy về phần View. Tại View, sẽ render ra mã Html tạo nên giao diện, và trả toàn bộ html về trình duyệt để hiển thị.
Cơ chế hoạt động của ASP.Net MVC

Duy Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Instagram