Enter your keyword

Menu

Recent

[TIPS] Sử dụng Window Command Line


Chắc hẳn ai cũng đã biết đến ứng dụng CMD.exe trên window. Đây là ứng dụng giúp cho ta thao tác trực tiếp với máy tính bằng các dòng lệnh căn bản thay vì sử dụng chuột như thông thường. cửa sổ này ít được sử dụng trên window nhưng sử dụng khá nhiều trên hệ điều hành lilux và tên gọi của nó là Terminal chứ không phải là Prompt cmd nữa.

Sau đây là các lệnh thường hay sử dụng trong Window Command Line.
LỆNH Ý NGHĨA
CD Change_Directory Chuyển đến một thư mục cụ thể.
CleanMgr  Tự động dọn dẹp các tập tin Temp, thùng rác.
CLS Xóa màn hình.
COLOR Thay đổi màu sắc của cửa sổ CMD.
COPY Copy một hay nhiều tập tin đến vị trí khác.
D
DATE Hiển thị hay thiết lập ngày tháng
DEL Ten_file Xóa một hay nhiều tệp tin
DIR ten_file_foder Hiển thị danh sách các tập tin và thư mục (Lưu ý tên thư mục không chứa dấu cách)
E
ECHO 'thong_bao' Hiển thị thông báo trên màn hình
ERASE Xóa một hoặc nhiều tệp tin
EXPLORER Mở Windows Explorer
EXITThoát khỏi tiến trình/ kịch bản hiện tại
F
FREEDISKKiểm tra không gian đĩa miễn phí
H
HOSTNAMEHiển thị tên máy chủ của máy tính
I
IPCONFIG/ALLHiển thị thông tin TCP/IP
L
LABELChỉnh sửa nhãn ổ đĩa
M
MKDIR hoặc MDTạo một folder con mới
RMDIR hoặc RDXóa một thư mục 
N
NETQuản lí tài nguyên mạng.
NETSHCấu hình giao diện mạng, Windows Firewall và truy cập từ xa
NETSH>interface ip show config : Hiển thị cấu hình mạng

set address local static địa_chỉ_ip  subnet_mark :  Đặt địa chỉ IP tĩnh.
NETSTATHiển thị thống kê mạng (TCP / IP)
NOWHiển thị ngày và giờ hiện tại.
NSLOOKUPTra cứu tên máy chủ.
O
OPENFILESTruy vấn hoặc hiển thị tệp mở
P
PingKiểm tra kết nối mạng
R
REPLACEThay thế hoặc cập nhật một tệp với một tệp khác
RDXóa (các) thư mục
S
SHORTCUT Tạo 1 cửa sổ phím tắt.
SHUTDOWN -s -t-s : shutdown
-t : số giây
SLEEP Chờ trong x giây.
SLMGRCấp phép Phần mềm SLMGR (Vista / 2008).
STARTBắt đầu một chương trình, lệnh hoặc tập tin thực thi.
SYSTEMINFOLiệt kê thông tin hệ thống.
T
TASKLISTDanh sách các ứng dụng và dịch vụ đang chạy
TASKKILLKết thúc quá trình chạy
TIMEHiển thị hoặc thiết lập thời gian hệ thống
TITLEĐặt tiêu đề cửa sổ cho phiên CMD.EXE
TLISTDanh sách nhiệm vụ với đường dẫn đầy đủ.
TREEHiển thị đồ họa của cấu trúc thư mục
TSKILLKết thúc quá trình chạy
TYPEHiển thị nội dung của một tập tin văn bản.
V
VERHiển thị thông tin về phiên bản.
VERIFYXác minh rằng các tập tin đã được lưu lại.
VOLHiển thị một nhãn ổ đĩa.
W
WBADMINWindows Backup Admin.
WHEREĐịnh vị và hiển thị các tập tin trong một cây thư mục.
WINRMWindows Remote Management.
WUAUCLTCập nhật window.
X
XCOPYSao chép các tập tin và thư mục

Trên đây là một số lệnh cơ bản hay được sử dụng, còn rất nhiều lệnh mà mình không tiện liệt kê hết ra đây được. Bạn hãy vào trang này để biết được tất cả các lệnh của Window Command Line trong window nhé.
[TIPS] Sử dụng Window Command Line [TIPS] Sử dụng Window Command Line Reviewed by Duy Nguyễn on 12/20/2017 Rating: 5

1 nhận xét: