Enter your keyword

Menu

Recent

Enabling Unobtrusive Validation Mode in ASP.NET 4.5


Khi sử dụng các ràng buộc (validate) cho các thuộc tính, bạn gặp phải vấn đề khi chạy ứng dụng web trên trình duyệt của mình.
 Unobtrusive Validation 

Từ Visual Studio 2012 trở đi được cung cấp một số tính năng xác nhận mới là Unobtrusive Validation. Khi bạn làm việc với chế độ xác nhận này, bạn sẽ thấy rằng không có nhiều sự khác biệt trong xác nhận hợp lệ với những xác nhận trước đó nhưng để kích hoạt kiểu xác thực này, trước tiên bạn phải cấu hình ứng dụng web của bạn.

Có hai cách để kích hoạt Unobtrusive Validation trong ứng dụng web của bạn đó là:

Bằng cách sử dụng tệp Web.Config.
Bằng cách sử dụng sự kiện Page_Load trên mỗi trang.

Hai cách này được thực hiện như trong video phía dưới, chúc ae thành công ^^.

Enabling Unobtrusive Validation Mode in ASP.NET 4.5 Enabling Unobtrusive Validation Mode in ASP.NET 4.5 Reviewed by Duy Nguyễn on 9/16/2017 Rating: 5

Không có nhận xét nào: